Enka
page tools /
Home >
Updates > School News
swim
studentsparentsfaculty & staffAlumni


2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 5. ve 6.sınıf seçmeli dersler hakkında ÖNEMLİ DUYURU
Posted 27-06-2013 12:54

Sayın Veli,

İlköğretim Kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesinin Ortaokul kısmında değişiklik yapılmasına ilişkin 28/05/2013 tarih ve 22 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararınca, 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 5. Ve 6. Sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere, öğrenciler haftalık 6 ders saati seçmeli olarak alacaklardır.

Seçmek istedikleri derslerden 10 dersi öncelik sırasına göre ekte yer alan dilekçe örneğine uygun olarak okul müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Okul müdürlüğüne yazılı olarak beyan edilen ders seçimlerinin veliler tarafından ayrıca e-okul sistemine girişinin yapılması gereklidir.

Okulumuzun koşulları gözönünde bulundurularak siz velilerimizi seçmeli dersler konusunda bilgilendirmek isteriz. Okulumuzda seçmeli yabancı dil olarak Fransızca ya da Almanca verilmektedir. Lütfen öğrenci hangi dersi alıyorsa onu işaretleyiniz.

Okulumuzda yapılan kulüp etkinliklerinin tümü tek seçmeli isim altında birleştirilecektir. Seçmeli ders listesinde etkinlik,Spor ve Fiziki Etkinlikler adı altında işaretlenecektir.

Okulumuzda ayrıca ek ingilizce dersleri yapılmaktadır. Seçmeli listesinde; Okuma Becerileri (ingilizce uygulanır), Yazarlık ve Yazma Becerileri (ingilizce uygulanır), Drama (ingilizce uygulanır) öğrencilerimize okutacağımız ek ingilizce dersleri olarak seçilmelidir.

Okulumuz koşul ve temayülleri dikkate alınarak verdiğimiz bilgiler ışığında siz velilerimizden ekli çizelgedeki dersleri öncelik sırasına göre işaretlemenizi, dilekçeyi e- mail yolu ile denizsezer@enkaokullari.k12.tr ve nilayyılmazer@enkaokullari.k12.tr adreslerine 5 Temmuz Cuma gününe kadar ulaştırmanızı ve okul müdürlüğüne yazılı olarak beyan ettiğiniz ders seçimlerinizi ayrıca e- okul sistemine girişini yapmanızı önemle rica ederiz.

 

İyi günler dileriz.

Enka Okulları 

 

Seçmeli Ders Listesi

Enka Schools
Sadi Gülçelik Spor Sitesi
Istinye 34460 Istanbul, Türkiye
© Copyright 2005
Tel
+90 (212) 276 05 45-47
+90 (212) 286 59 30-35
mailbox@enkaschools.k12.tr
Lise Fax
+90 (212) 286 52 12
Primary School Fax
+90 (212) 276 82 94
Preschool Fax
+90 (212) 285 93 01

ibneasccis    

powered by finalsite