studentsparentsfaculty & staffAlumni

2. Sınıflar

TÜRKÇE
Amacımız, okuma alışkanlıklarını geliştirerek sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve böylece dili etkili olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, Türkçe derslerinde yazılı ve sözlü ifade etme becerilerini geliştirmeleri için teşvik edilirler. Gözlemleri, duydukları, dinledikleri, duygu ve düşünceleri hakkında soru sormaya cesaretlendirilirler. Topluluk önünde kendini ifade edebilen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını görsel sunu şeklinde hazırlamaları için desteklenirler. Her derste olduğu gibi bu derste de yapılan grup çalışmaları ile problem çözümü yapabilmeleri, duygu ve düşüncelerini bağımsız olarak ifade edebilmeleri, karar alabilme ve uygulayabilmeleri hedeflenmektedir.

MATEMATİK

İki basamaklı sayıları okuma, yazma, basamak ve sayı değerlerini tanıma başlıca hedefimizdir. İki basamaklı sayılar içinde dört işlem becerisi geliştirilmektedir. Dört işlemle ilgili beceri geliştirirken görsel malzeme çalışması esas alınmaktadır. Öğrencilerin işlemlerin yapılış şeklini ezberlemeleri yerine, yöntemin mantığını anlamaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin edindiği önemli becerilerden biri de ölçme becerisidir. Tahmin etme ve tahmini gerçek sonuçlar ile kıyaslama derslerimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Böylece gerçeğe yakın tahminlerde bulunma, gerçek yaşamla bağlantı kurma yetileri geliştirilmektedir. Öğrenciler sadece matematik problemlerini değil, günlük yaşam problemlerini de çözebilmeleri için desteklenmektedirler.

HAYAT BİLGİSİ
Öğrencilere yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenme isteği kazandırılmaya çalışılır. Bazen gruplar halinde, bazen de bireysel olarak çalışan öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarına bağlı olarak bir dizi farklı öğrenme aktivitesi ve stratejisi kullanılır. Öğrenciler öğrenme sürecinde araştırma becerilerini, düşünme becerilerini, sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, öz yönetim becerilerini bilinçli bir şekilde geliştirmeleri için yönlendirilirler. Kitap, dergi, internet gibi basılı ve görsel kaynaklardan yararlanarak araştırma yapmaya teşvik edilirler. Araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi ve becerilerini paylaşma olanakları verilir. Gidilen geziler ve davet edilen uzman kişilerle konuların gerçek yaşamla bağlantıları kurulmaya çalışılır.

2. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI

2. sınıfta öğrenciler İngilizcelerini okuma üniteleri yoluyla geliştirirler. İngilizceyi kullanarak kişisel, yerel ve küresel konuları sorgulayan öğrenciler, dil becerilerini kendilerine ve paylaştığımız dünyaya dair kalıcı anlamalarla birlikte edinirler. Sorgulamalarına destek olacak araştırma becerileri öğrenirler. Şarkılar, oyunlar, çocuk kitapları, canlandırmalar, sınıf anketleri, görevler, bilgisayar, sanat ve elişi aktiviteleri gibi çeşitli motive edici dil aktivitelerine katılırlar. Öğrenme deneyimleri planlanırken öğrencilerin ilgileri, hazır oluşlukları ve tercih ettikleri öğrenme tarzları dikkate alınır.

Okuma ve Yazma

Öğrenciler ortak okunan çocuk kitapları, öğretmen rehberliğinde gruplar halinde okunan seviyelendirilmiş kitaplar ve kendilerinin seçtiği kitaplarla temel okuma becerilerini geliştirmeye devam ederler. Yıl boyunca, hep birlikte okunan kitapları tartışma fırsatları bulurlar. İkinci sınıf öğrencileri bir hikayeyi oluşturan unsurları öğrenirler, sorun ve çözüm ilişkisini tanırlar ve hikaye yazma becerilerini geliştirme fırsatları bulurlar. Öğrenciler yıl içinde, kendilerini gerçek yazarlar olarak görmeye teşvik edildikleri çeşitli hikaye yazma çalışmaları yaparlar. Öğrenciler kurgu olmayan metinlerin özelliklerini öğrenirler ve kurgu olmayan metinler yazma fırsatları bulurlar. Öğrenciler sık kullanılan kelimelerin doğru yazımına ve yaygın yazım örüntülerine odaklanmaya başlar.

Konuşma ve Dinleme

Öğrenciler soru sorma ve yanıtlama, kendileri hakkında konuşma, nedenler ve açıklamalar sunma gibi konuşma ve dinleme becerileri geliştirirler. Canlandırmalara katılırlar ve yıl içinde bütün sınıf düzeyi ile birlikte İngilizce bir tiyatro oyunu sergilerler.

 

 

Enka Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi
Istinye 34460 Istanbul, Türkiye

Telefon
+90 (212) 705 65 00
mailbox@enkaokullari.k12.tr

Lise Fax
+90 (212) 286 52 12

İlkokul Faks
+90 (212) 276 82 94

Anaokulu Faks
+90 (212) 285 93 01

İşletme Faks
+90 (212) 276 82 38

ibneasccis    

powered by finalsite